You have no items in your shopping cart.

Welcome to our store

iCube e-shop je prvým a jediným oficiálnym obchodom, ktorý vlastní a prevádzkuje Technická univerzita v Košiciach.

Naša ponuka je rozmanitá a zahŕňa univerzitné oblečenie, široké spektrum doplnkov, originálne darčekové predmety, ale aj kalendáre, pohľadnice a publikácie týkajúce sa Košíc.

Featured products