You have no items in your shopping cart.

Products tagged with 'book'

The book Košice region 2016

15.00€

Pictorial-textual publication containing more than 650 color pictures, presenting historical monuments, modern construction but also nature and life in eight districts of the Košice region. The texts are in Slovak, English, German and Hungarian.

The book Wanders in Košice – AJ 2015

13.00€

The pictorial-textual publication with more than 100 color shots and texts in English contains 101 wanderings, short stories about the sights of the city of Košice.

The book Wanders in Košice – SJ 2018

14.00€

The pictorial-textual publication with more than 200 color shots and texts in Slovak language contains 134 wanderings, short stories about the sights of the city of Košice. The story of the native of Košice is connected with the view of the best Košice photographer.

Details in Košice

11.50€

obrazovo-textová publikácia – sprievodca mestom 38 krátkych príbehov o košických detailoch, nielen tých architektonických, zoradených do 4 okruhov – Dóm sv. Alžbety, Hlavná ulica, historické centrum, okolie mimo centra texty v slovenskom a anglickom jazyku vyše 120 farebných detailných i celkových záberov a orientačná mapka 41 miniobjektov slovom i obrazom, ktoré si často nevšimne ani rodený Košičan. Každý detail má na nasledujúcej strane svoju lokalizáciu.