You have no items in your shopping cart.

Products tagged with 'history'

The book Košice metropolis of ES 2013

16.70€

Representative pictorial-textual publication in Slovak, English and German, capturing the beauty and life of Košice - a dynamic metropolis of eastern Slovakia. It contains an introductory text about history and more than 570 color images with descriptions.

The book Details in Košice II

11.50€

A pictorial-textual city guide with 38 short stories in Slovak and English about monuments of Košice, the historical center and the surroundings outside the center. More than 120 color shots and orientational map of 41 mini-objects in words and images, that are often not even noticed by a native of Košice.

The book Myths and legends of Košice

11.50€

The book Myths and legends of Košice is perfect for lovers of historical stories. It describes the historic city through eighteen short stories of thirteen authors. The publication is complemented with artistic photographs.

The book Wanders in Košice – SJ 2018

14.00€

The pictorial-textual publication with more than 200 color shots and texts in Slovak language contains 134 wanderings, short stories about the sights of the city of Košice. The story of the native of Košice is connected with the view of the best Košice photographer.

Details in Košice

11.50€

obrazovo-textová publikácia – sprievodca mestom 38 krátkych príbehov o košických detailoch, nielen tých architektonických, zoradených do 4 okruhov – Dóm sv. Alžbety, Hlavná ulica, historické centrum, okolie mimo centra texty v slovenskom a anglickom jazyku vyše 120 farebných detailných i celkových záberov a orientačná mapka 41 miniobjektov slovom i obrazom, ktoré si často nevšimne ani rodený Košičan. Každý detail má na nasledujúcej strane svoju lokalizáciu.